Cá Chim Vây Ngắn

Thủy sản Vạn Tín cung cấp cá chim giống loại cá chim vây ngắn giống hay còn gọi là cá chim vây vàng giống