Cá Thương Phẩm

Bên cạnh việc cung cấp cá giống , thủy sản Vạn Tín có thế mạnh trong việc cung cấp cá thương phẩm gồm các loại : cá mú thương phẩm, cá bớp thương phẩm ....